Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019


Nazwa prowadzonych zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin realizacji

      Zajęcia przygotowujace do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Małgorzata Kaniecka  

Środa 14.55 - 15.40  

  Dobra koleżanka matematyka

Grażyna Adrja  

Środa 14.55 - 15.40, s. 308

   Przyjazna matematyka

Grażyna Adrja

Poniedziałek 15.40 - 16.25,
s. 215   
  

Szare komórki gotowe do zbiórki  

   Danuta Dobysz-Wróbel  

Poniedziałek 15.40 - 16.25,
s. 215  
  

Szkolne koło turystyczno-krajoznawcze

Dorota Dobrańska
sobota/miesiąć wg. kalendarza imprez OM PTTK

Koło regionalistyki-plastyczne klal I-III

Danuta Staniszewska  

Środa 14.00 - 15.30, s. 215

Tomasz Leszczyński

Zespół wokalny

Czwartek 14.20, s. 312 

 Tomasz Leszczyński Zespół fletów prostych
Czwartek 15.45, s. 312 
 Tomasz Leszczyński  Zespół instrumentalny
 Czwartek 16.30, s. 312
 Koło chemiczne
Dariusz Kłos
Piątek 16.00