Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018


Nazwa prowadzonych   
zajęć

Nazwisko i imię nauczyciela

Ilość godzin
w tygodniu
  

Termin realizacji

Koło  matematyczne
dla kl. V i  VI

Małgorzata Kaniecka

  2

Czwartek  7.25-8.10 

Gry i zabawy z matematyką
dla kl. III  

Małgorzata Szczepanowska      

1

Wtorek 13.00-13.45  

SKKT 12 zajęcia
turystyczno- krajoznawcze
uczniów kl. I-III  

Dobrańska  Dorota

2

Sobota dwa razy w miesiącu 9.00-13.00

Zajęcia muzyczno-
  taneczne
  

Kowalska Bożena      

2

   Środa 12.00-12.45
13.00-13.50      

Koło wokalne  

Krzyszkowska  Tamara

  

2

Czwartek 14.55-15.40
Piątek 14.00-14.45   

Koło regionalistyki

 

Staniszewska Danuta

1
 

Poniedziałek   
14.00-15.30
(co drugi tydzień)   

Sprawne ręce  

Staniszewska Danuta

   2

Poniedziałek   
14.00-15.30
(co drugi tydzień)