Wzory zaświadczeń

- karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

Termin składania karty zgłoszenia dziecka do świetlicy - do 30 czerwca 2018 r. w sekretariacie szkoły lub w świetlicy szkolnej.