Wzory zaświadczeń

- karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

Termin składania karty zgłoszenia dziecka do świetlicy - do 20 czerwca 2017 r. w sekretariacie szkoły lub w świetlicy szkolnej.