Układ lekcji i przerw
 Nr lekcji Czas trwania lekcji  Długość przerw 
 0 7.30 - 8.15 - zaj. specjalistyczne  -
 1  8.15 - 9.00  5
 2  9.05 - 9.50  10
 3  10.00 - 10.45  10
 4  10.55 - 11.40  20 - obiadowa
 5  12.00 - 12.45  20 - obiadowa
 6  13.05 - 13.50  10
 7  14.00 - 14.45  10
 8  14.55 - 15.40  5
 9  15.45 - 16.30  -