Świetlica szkolna w roku szkolnym 2018/2019Świetlica jest czynna w godz. 6.45-17.00
w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.


Uwaga!!! - nastąpiła zmiana bezpośredniego numeru telefonu
na:
665 80 50 50 


Godziny pracy wychowawców

  Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek
     Agnieszka Smoleń
 8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
6.45 - 11.45
 8.30 - 15.30
9.00 - 16.00
 Żaneta Smolińska
 11.00 - 17.00
6.45 - 12.45 8.00 - 15.00
6.45 - 12.45
8.00 - 15.00
 Waldemar Marszałkiewicz
6.45 - 10.15
-
13.00 - 17.00
-
11.30 - 17.00
 Dorota Dobrańska
12.00 - 15.30
-
14.00 - 15.00
15.00 - 17.00
-
 Bożena Kowalska
-
13.00 - 17.00
15.00 - 16.30
14.00 - 15.00
-
 Danuta Dobysz-Wróbel
- 12.00 - 16.00
-
11.00 - 13.30
-
 Małgorzata Szczepanowska
-
-
11.00 - 14.00
-
6.45 - 10.15
 
Kontakt Numer bezpośredni - 665 80 50 50

Numer do szkoły - 56 660 03 80, wew. 23

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, może sprawdzić swoje koncepcje, dokonywać prób. Aby pomagać rodzicom w wychowywaniu dzieci, każda świetlica powinna zapewnić wszechstronną opiekę wychowawczą. Planowa i zorganizowana opieka nad uczniem w godzinach pozalekcyjnych jest ważnym ogniwem pracy szkoły. Podstawowym warunkiem powodzenia pracy wychowawczej jest wszechstronne ukazywanie dzieciom i młodzieży współczesnego życia, zbliżenie jej do aktywnego w nim udziału. Dzieci należy uczuciowo związać z naszym krajem, wzbogacić świat przeżyć przez rozmowy, książki, filmy oraz wycieczki.

Świetlica szkolna to taki neutralny teren, nie przynależny żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi, żadnej pracowni - ale wspólny. Tutaj można spotkać się z kolegami przed i po zajęciach, zagrać w szachy, warcaby, gry planszowe i komputerowe, rysować i malować. W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych pragniemy dać szansę wykazać się uczniowi słabemu w nauce, często zniechęconemu brakiem osiągnięć i jednocześnie rozwinąć szczególne zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych.


W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia z zakresu:

  • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),
  • doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci),
  • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
  • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi (rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu - dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?, 20 pytań),
  • kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
  • ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów  tekstu wiersza, piosenki (inscenizacje, zajęcia muzyczne),
  • wyzwalające ekspresję twórczą (pisanie  bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
  • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i boisku szkolnym),
  • relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci).