Sukcesy
Rok szkolny to dziesięć miesięcy wytężonej pracy uczniów i nauczycieli podczas lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych.

Okazją do zweryfikowania swoich umiejętności, poszerzenia wiedzy, a także zdobycia nowych doświadczeń są bez wątpienia konkursy organizowane na terenie miasta, województwa i kraju.

Uczniowie naszej szkoły chętnie stają w szranki licznych zawodów. Na swoim koncie mają wiele sukcesów: zdobywają tytuły laureatów i mistrzów w konkursach przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych o zasięgu międzyszkolnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.
Mamy się czym chlubić...