Stołówka szkolnaOpłaty za obiady w miesiącu październiku wynoszą 118,80 zł. (22 obiady x 5,40)

Drodzy Rodzice! 

Prosimy zapoznać się z zasadami odpisów nieobecnych dzieci na obiedzie.
Zasady zawarte są w regulaminie stołówki.


Opłaty należy dokonać do
1 dnia każdego miesiąca na  konto szkoły:

nr 59 1160 2202 0000 0000 6737 0219 Bank Millenium S. A.


Zgodnie z Regulaminem Stołówki szkolnej pkt 12.

"Rodzice zobowiązani są do dostarczenia do świetlicy dowodu wpłaty (wydruk z systemu bankowego) za obiady do 2 każdego miesiąca lub przesłanie na adres mailowy sp3swietlica@o2.pl. Dowód wpłaty jest warunkiem do wydania karty obiadowej umożliwiającej dziecku korzystanie ze stołówki szkolnej. W przypadku braku dowodu wpłaty dziecko nie otrzyma karty obiadowej i nie może jeść obiadu w szkole.


- karta zgłoszenia dziecka na obiady w roku szkolnym 2017/2018

- regulamin stołówki szkolnej


- zobowiązanie do opłat
Jadłospis na rok szkolny 2017/2018
- 16.10 - 20.10.2017 r. - dla oddziałów kl. I-VII


- 18.09 - 29.09.2017 r. - dla oddziałów przedszkolnych