Samorząd szkoły Podstawowej nr 3


 

Do najważniejszych zadań Samorządu Uczniowskiego należą:

  • udział w akcjach społecznych
  • włączanie się i przeprowadzanie akcji charytatywnych
  • pamięć o wydarzeniach historycznych (opieka nad grobem patrona szkoły)
  • organizowanie imprez pozalekcyjnych
  • organizowanie konkursów
  • organizowanie dyskotek i zabaw szkolnych
  • wyrabianie właściwego stosunku do kolegów i nauczycieli
  • wyrabianie właściwego stosunku do godła państwowego, flagi, sztandaru szkolnego


Przewodnicząca - Ewa Lewandowska - 6c
Zastępca - Małgorzata Jakimiec - 7b
Zastępca - Weronika Rzepińska - 7b

Zastępca - Anastazja Strąkowska - 6c