SP3 w Toruniu - Samorząd szkoły Podstawowej nr 3

Samorząd szkoły Podstawowej nr 3


 

Do najważniejszych zadań Samorządu Uczniowskiego należą:

  • udział w akcjach społecznych
  • włączanie się i przeprowadzanie akcji charytatywnych
  • pamięć o wydarzeniach historycznych (opieka nad grobem patrona szkoły)
  • organizowanie imprez pozalekcyjnych
  • organizowanie konkursów
  • organizowanie dyskotek i zabaw szkolnych
  • wyrabianie właściwego stosunku do kolegów i nauczycieli
  • wyrabianie właściwego stosunku do godła państwowego, flagi, sztandaru szkolnego


Przewodnicząca -
Zastępca -
Zastępca -

Zastępca -