Pracownicy administracji   
 Maria Adamkiewicz - sekretarz szkoły
 Paczkowski Grzegorz - kierownik gospodarczy
- starszy inspektor BHP
 Bojanka Elżbieta - sprzątaczka
 Kiełpińska Zdzisława - przeprowadzacz
 Krajewska Hanna - sprzątaczka
 Lewicka-Grupa Barbara - sprzątaczka
 Marczak Piotr - pracownik prac ciężkich
 Mazurkiewicz Teresa - robotnik do pracy lekkiej
 Nowak Mariola - sprzątaczka
 Pietruszewska Hanna - sprzątaczka
 Richter Elżbieta - robotnik do prac lekkich
 Kluczewska Małgorzata - robotnik do pracy lekkiej
 Węgiełek Andrzej - konserwator