Pracownicy administracji   
 Maria Adamkiewicz - sekretarz szkoły
 Paczkowski Grzegorz - kierownik gospodarczy, starszy inspektor BHP
 Kiełpińska Zdzisława - robotnik do pracy lekkiej
 Kluczewska Małgorzata - robotnik do pracy lekkiej
 Krajewska Hanna - sprzątaczka
 Lewicka-Grupa Barbara - sprzątaczka
 Marczak Piotr - pracownik prac ciężkich
 Mazurkiewicz Teresa - robotnik do pracy lekkiej
 Nowak Mariola - sprzątaczka
 Pietruszewska Hanna - sprzątaczka
 Richter Elżbieta - robotnik do prac lekkich
 Strzałkowska Marzena - sprzątaczka
 Węgiełek Andrzej - konserwator