Organizacja roku szkolnego 2017/2018

 
  • Rozpoczęcie roku szkolnego - 14września 2017 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2017 r.
  • Ferie zimowe - 12 - 25 luty 2018 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca - 03 kwietnia 2018 r.
  • Zakończenie rocznych zajęć szkolnych - 22 czerwca 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018
(na podstawie z § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
Zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu 14.09.2017 r. oraz Radę Rodziców w dniu 11.09.2017 r.
  • 02.11.2017 r.
  • 02.05.2018 r.
  • 04.05.2018 r.
  • 5-7 marca 2018 r. - rekolekcje wielkopostne