Dyrekcja Szkoły PodstawowejDyrektor Szkoły - mgr Lidia Stupak 

Zastępca Dyrektora Szkoły - mgr Jolanta Socha
Zastępca Dyrektora Szkoły - mgr Sylwester Tosiek