Dokumenty i przepisyProcedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego w Toruniu wraz załącznikami.


Procedura wydawania duplikatów dokumentów (legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa)
 

- zalacznik_1 do procedury - legitymacja szkolna

- zalacznik_2 do procedury - karta rowerowa

- zalacznik_3 do procedury - świadectwaObwód Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu

 Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

Alfabet Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (2015_2016).CERTYFIKAT do polisy grupowego ubezpieczenia NNW Ubezpieczenie z Klasą (2015_2016).


Regulamin klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu