Całoroczny konkurs świetlicowy

 

„JESTEM WZOROWYM UCZNIEM ŚWIETLICY"


- propagowanie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania w sytuacjach dnia codziennego.

 • Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i wyjście.
 • Nie wychodzę bez pozwolenia wychowawcy.
 • Nie oddalam się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
 • Przestrzegam ustalonych zasad bezpiecznego zachowania- bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 • Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela.
 • Zgłaszam swoje potrzeby.
 • Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania - jestem miły i uprzejmy wobec innych.
 • Używam zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję.
 • Porządkuję miejsce po skończonej zabawie lub pracy - układam klocki, gry, kredki, książki itp. na wyznaczone miejsce.
 • Szanuję zabawki, gry i sprzęt sportowy.
 • Dbam o swój estetyczny wygląd zewnętrzny i czystość osobistą.
 • Zachowuję zasady kulturalnego spożywania posiłków w świetlicy i stołówce - myję ręce przed każdym posiłkiem.
 • Odżywiam się zdrowo.
 • Pracuję i bawię się zachowując spokój i opanowanie.
 • Porozumiewam się umiarkowanym głosem.
 • Biorę aktywny udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach świetlicowych.
 • Korzystam z telefonu komórkowego tylko za zgodą nauczyciela.