Nauka religii i etyki

2015-05-05

Nauka religii i etyki Nauka religii i etyki jest organizowana w szkołach na życzenie rodziców.


Nauka religii i etyki jest organizowana w szkołach na życzenie rodziców według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.)

Od 1 września 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych
naukę religii i etyki na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) w formie pisemnego oświadczenia.

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

  - wzór oświadczenia.

Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest dobrowolny. Po złożeniu
oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy.