Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012

2012-07-05

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012 W dniu 28 czerwca 2012 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość zakończenia roku szkolnego 2011/2012.

Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem rozpoczęła się ona od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Pani Dyrektor Lidia Stupak-Komorowska w krótkim przemówieniu podsumowała dziesięciomiesięczną pracę uczniów i nauczycieli.O mnogości sukcesów najlepiej świadczy liczba wręczonych potem dyplomów, nagród książkowych i rzeczowych oraz świadectw z wyróżnieniem.Dla kilkudziesięciu uczniów 28 czerwca był dniem szczególnym: w tym dniu opuszczali bowiem mury szkoły, w której spędzili sześć długich lat swego życia. Przedstawiciele szóstoklasistów złożyli ślubowanie, zobowiązali się do godnego noszenia miana absolwentów toruńskiej "Trójki". Później najlepsi spośród nich odebrali odznaki "Srebrny Laur".


Po zakończeniu części oficjalnej, odśpiewaniu Hymnu Szkoły i wyprowadzeniu sztandaru zebrani obejrzeli część artystyczną. Wysłuchali kilku piosenek oraz obejrzeli tańce, które wprowadziły ich w radosny, wakacyjny nastrój.

Następnie uczniowie spotkali się ze swymi wychowawcami w salach lekcyjnych. Szóstoklasiści udali się jeszcze przed szkołę, aby zawiesić pamiątkowe tabliczki na drzewkach, które tam wcześniej zasadzili.


W ten sposób rok szkolny 2011/2012 stał się kolejną kartą w wielkiej księdze dziejów naszej szkoły.