XV Rajd im. kpt. Jana Drzewieckiego

2012-05-25

XV Rajd im. kpt. Jana Drzewieckiego XV Rajd Szlakami Martyrologii im. kpt. Jana Drzewieckiego 12 maja 2012

Wycieczka odbyła się na trasie: Dworzec Toruń Główny - ul. Dybowska - Rudacka - Podgórska - Fort XV - ul. Okólna - Łódzka - Stawki Południowe - Fort XIV

Długości trasy ok. 8 km.

Prowadzący: Komandorem rajdu była kol. Dorota Dobrańska, grupę na trasie prowadzili przodownicy turystyki pieszej Marcin Goździkiewicz i Patryk Staniszewski.

Uczestnicy: W wycieczce uczestniczyło 80 osób, głównie dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 (współorganizatora rajdu), Szkoły Podstawowej nr 16, Szkoły Podstawowej nr 24 oraz Szkoły Podstawowej nr 26.

O wycieczce

Uczestnicy rajdu stawili się przed Dworcem Głównym PKP w Toruniu, gdzie zostali powitani przez komandora, kol. Dorotę Dobrańską oraz otrzymali testy krajoznawcze, które rozwiązywali na trasie. Pytania dotyczyły głównie obiektów położonych na trasie, a także życiorysu patrona rajdu, kpt. Jana Drzewieckiego. Odpowiedzi na pytania można było poznać, uważnie słuchając informacji krajoznawczych przekazywanych przez Dorotę Dobrańską w trakcie rajdu. Z dworca PKP wyruszyliśmy Szlakiem Fortecznym, prowadzącym ulicami Dybowską, a następnie Podgórską, zatrzymując się przy Forcie Kolejowym, a następnie pod pomnikowym dębem na cmentarzu ewangelickim. Stamtąd udaliśmy się do Fortu XV (Jan Henryk Dąbrowski), przy którym uczestnicy zatrzymali się na krótki postój oraz wysłuchali kolejnej porcji informacji krajoznawczych. Dalsza trasa prowadziła ulicą Okólną, obok neogotyckiego kościoła pw.  Opatrzności Bożej do ulicy Łódzkiej i Stawek Południowych. Na teren  Fortu XIV (Józef Bem) weszliśmy właśnie od strony Stawek, aby mieć  możliwość obejrzenia mokrej fosy i elementów ogrodzenia. Uprzejmość  gospodarzy obiektu pozwoliła na zwiedzenie jego wnętrza, a także na  przeprowadzenie podsumowania i zakończenia rajdu w jego  pomieszczeniach. Tam omówiono wyniki konkursu krajoznawczego i  wręczono nagrody jego laureatom. Zarówno  w kategorii dzieci  młodszych (z klas I-III), jak i w kategorii klas IV-VI zwyciężyły zespoły ze Szkoły Podstawowej nr 16, wyprzedzając drużyny z SP 24.